Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εισαγωγή

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη σύγχρονη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξη σταδιοδρομίας, με προοπτική την ποιοτική και αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. Οι εκπαιδευόμενοι, μπορεί επίσης να ενταχθούν και σε υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στους σκοπούς του προγράμματος εντάσσεται και η προοπτική προγραμματικής συμφωνίας με Δήμους για την υποστήριξη δομών και παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 2δ του ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( άρθρα 75 και 85 Ν3663/2006), καθώς και τη σχετική διεθνή πρακτική. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη χρήση του κορυφαίου τεστ Career Gate Test (προϊόν πνευματικής της εταιρίας Career Gate που υλοποιεί το πρόγραμμα) και εξάσκηση στη σύγχρονη και εφαρμοσμένη στην πράξη με επιτυχία μεθοδολογία του χρυσού κανόνα για επιλογές σταδιοδρομίας, με βάση τη θεωρία επαγγελματικής προσωπικότητας Holland. Το σεμινάριο περιλαμβάνει on line διδασκαλία και πρακτικές εφαρμογές με τη χρησιμοποίηση τεστ , προσομοιώσεις, ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές ΣυΕΠ. Οι συμμετέχοντες, αφού μελετήσουν το υλικό που τους έχει δοθεί, παρακολουθούν on line εκπαίδευση και συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής από τους διδάσκοντες, υποβάλλουν ερωτήσεις και συζητούν μαζί τους σε διαδικασία βιωματικής εξάσκησης. Εκπονούν σχετικές εργασίες, ασκούνται σε προσομοιώσεις ΣυΕΠ και υποβάλλονται σε εξεταστικές διαδικασίες.

 

ΦΙΛΤΡΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ