Ψηφιακή προσβασιμότητα Εταιρειών και Ιδρυμάτων του Χρηματοοικονομικού και του Τραπεζικού Τομέα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), και ορθή εξυπηρέτηση σε φυσικές τοποθεσίες

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή προσβασιμότητα Εταιρειών και Ιδρυμάτων του Χρηματοοικονομικού και του Τραπεζικού Τομέα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), και ορθή εξυπηρέτηση σε φυσικές τοποθεσίες» είναι το πληρέστερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα εφαρμογής των αρχών της ψηφιακής προσβασιμότητας κατά τη λειτουργία των Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Χρηματοοικονομικού Τομέα. Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση σχετικά με την αναπηρία και τη συμπερίληψη για ΑμεΑ, η υποστήριξη προς τους πελάτες με αναπηρία ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες και η ύπαρξη τεχνογνωσίας εσωτερικά στον οργανισμό για την εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού και της προσβασιμότητας με έμφαση στην ψηφιακή προσβασιμότητα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμα και σημαντικά στοιχεία, καθώς η εναρμόνιση με το σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι αναγκαιότητα. Η αυξημένη φήμη και κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης, η άμεση προσαρμογή στις νομικά θεμελιωμένες απαιτήσεις για ψηφιακή προσβασιμότητα, η αυξημένη ικανοποίηση και αφοσίωση πελατών με αναπηρία και η διευρυμένη πελατειακή βάση και μερίδιο αγοράς είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής των όσων διδάσκονται στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η παρακολούθησή του, παρέχει όλα τα απαραίτητα “εφόδια” που απαιτούνται για την υιοθέτηση των σχετικών πρακτικών.

ΦΙΛΤΡΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ